แนะนำ, 2022

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

จำนวนผู้ใช้จริง ๆ บน Google Plus [Infographic]

Google Plus กำลังได้รับความเห็นที่หลากหลาย บล็อกเทคบางอย่างกำลังเขียน 5 เหตุผลในการเข้าร่วม Google+ และคนอื่น ๆ กำลังเขียน 5 สิ่งที่ Google+ ขาด แต่สิ่งเดียวที่สำคัญคือมีผู้เข้าชมและอยู่บน Google+ เป็นจำนวนมาก

Infographic: มีคนอยู่จริงใน Google Plus กี่คน

Google+ มีผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคนในขณะนี้
ผู้ใช้เฉลี่ยใช้เวลา 5 นาที 15 วินาทีใน Google+ ขณะที่บน Facebook ใช้เวลา 25 นาที
การใช้งาน Google+ ลดลง 41% ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตาม 89n.com
การลดลงโดยรวมของการเข้าชม Google+ ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 3% เท่านั้น

Top