แนะนำ, 2021

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ดูแผนที่ของ UnFacebook World: ที่ ๆ ผู้คนไม่ใช้ Facebook

แผนที่ UnFacebook ถูกสร้างขึ้นโดย Ian Wojtowicz นักเรียนทัศนศิลป์ เขาบดแผนที่การเชื่อมต่อ Facebook ที่ออกโดย Facebook ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วและแผนที่ Earth ของนาซ่าในตอนกลางคืน

  • การใช้ Facebook ของ Black = หนัก
  • The Brightest Yellow = สถานที่ที่ผู้คนไม่ใช้ Facebook

Ian Wojtowicz กล่าวว่าการลบแผนที่หนึ่งจากอีกอันหนึ่งโดยใช้เลเยอร์ความแตกต่างของ Photoshop เราจะได้ภาพที่แสดงเฉพาะเมืองที่ไม่ใช้ Facebook

น่าทึ่ง! ไม่ใช่เหรอ

Top