แนะนำ, 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ดูข้อมูลฮาร์ดแวร์ใน Ubuntu 10.04 ได้อย่างง่ายดาย

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดของฮาร์ดแวร์พีซีของคุณมีแอปพลิเคชั่นกราฟิกที่เรียกว่า GNOME Device Manager ใน Ubuntu 10.04 ที่ให้คุณดูรายละเอียดทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการติดตั้ง ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME ให้เลือกการ ดูแลระบบ | Synaptic Package Manager จากเมนู ระบบ

หากคุณไม่เคยใช้ Synaptic Package Manager มาก่อนหรือหากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงไดอะล็อกนี้เมื่อเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ แนะนำด่วน จะปรากฏขึ้น หากคุณไม่ต้องการเห็นกล่องโต้ตอบนี้อีกให้ตรวจสอบว่าไม่มีเครื่องหมายใน กล่องกา เครื่องหมาย แสดงกล่องโต้ตอบนี้เมื่อเริ่มต้น คลิก ปิด เพื่อดำเนินการต่อ

ป้อนตัวจัดการอุปกรณ์ gnome ในช่องแก้ไขการ ค้นหาด่วน ผลลัพธ์จะแสดงโดยอัตโนมัติ

คลิกขวาที่ gnome-device-manager และเลือก ทำเครื่องหมายสำหรับการติดตั้ง จากเมนูป๊อปอัพ

กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงแพคเกจอื่นที่จำเป็นต้องติดตั้งเพื่อติดตั้ง ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME คลิก ทำเครื่องหมาย เพื่อทำเครื่องหมายแพ็คเกจเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง

คุณจะสังเกตเห็นว่า libgnome-device-manager0 ตรวจสอบและเน้นเป็นสีเขียว มันจะถูกติดตั้งด้วย gnome-device-manager

คลิกปุ่มใช้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

หน้าจอ สรุป จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คลิก ใช้ เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

ความคืบหน้าของการติดตั้งจะปรากฏขึ้น

เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คลิก ปิด

ปิด ตัวจัดการแพคเกจ Synaptic โดยเลือก ออก จากเมนู ไฟล์

ในการเริ่มต้น ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME ให้เลือก เครื่องมือระบบ | ตัวจัดการอุปกรณ์ จากเมนู แอปพลิเคชัน

หน้าต่างหลักของ ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME จะเปิดขึ้นมาแสดงทรีทางด้านซ้ายที่มีรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกรายการในต้นไม้เพื่อดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เลือกทางด้านขวาของหน้าต่าง

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ให้เลือก Device Properties จากเมนู View

แท็บ คุณสมบัติ จะปรากฏทางด้านขวาของหน้าต่าง

ในการปิด ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME ให้เลือก ออก จากเมนู ไฟล์

หมายเหตุ: ข้อมูลฮาร์ดแวร์ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME นั้นสามารถดูได้เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ ตัวจัดการอุปกรณ์ GNOME เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามบางครั้งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องทำและเครื่องมือนี้มีวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการทำเช่นนั้น

โดย Lori Kaufman

Top