แนะนำ, 2024

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ความแตกต่างระหว่างแบนด์วิดท์และความถี่

แบนด์วิดท์และความถี่ทั้งสองเป็นข้อกำหนดการวัดของเครือข่าย ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างแบนด์วิดท์และความถี่คือแบนด์วิดท์วัดปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนต่อวินาทีในขณะที่ความถี่วัดจำนวนการสั่นของสัญญาณข้อมูลต่อวินาที ให้เราศึกษาแผนภูมิเปรียบเทียบแบนด์วิดท์และความถี่

แผนภูมิเปรียบเทียบ

พื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบแบนด์วิดธ์ความถี่
ขั้นพื้นฐานแบนด์วิดท์วัดปริมาณของข้อมูลที่สามารถส่งต่อหน่วยเวลาความถี่วัดจำนวนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำต่อหน่วยเวลา
หน่วยบิต / วินาทีเฮิรตซ์.

ความหมายของแบนด์วิดธ์

แบนด์วิดธ์เป็นคำศัพท์ในระบบเครือข่ายที่ใช้ในการวัดจำนวนข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่งในเวลาต่อหน่วย แบนด์วิดธ์สามารถอธิบายได้ด้วยความช่วยเหลือของตัวอย่าง ให้เราจินตนาการว่าแบนด์วิดธ์เป็นทางหลวงและจำนวนยานพาหนะบนทางหลวงคือปริมาณของข้อมูลที่ถูกส่งต่อหน่วยเวลา ยิ่งแบนด์วิดธ์มากขึ้นปริมาณของข้อมูลสามารถส่งต่อเวลาต่อหน่วย แบนด์วิดธ์ยังสามารถอธิบายเป็นช่วงของสัญญาณระหว่างความถี่สูง (สูงสุด) และต่ำกว่า (ต่ำสุด) ที่สัญญาณสามารถมีได้

สูตรการคำนวณแบนด์วิดท์มีดังนี้:

ความหมายของความถี่

ความถี่” เป็นคำที่ใช้วัดจำนวนการแกว่งที่เกิดขึ้นในสัญญาณข้อมูลในเวลาต่อวินาที ในระบบเครือข่ายข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบของสัญญาณซึ่งประกอบด้วยคลื่น ความถี่ของสัญญาณจะถูกวัดโดยจำนวนครั้งที่สัญญาณจะแกว่งในต่อวินาที

สูตรการคำนวณความถี่ได้รับจาก:

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแบนด์วิดท์และความถี่

  1. แบนด์วิดท์วัดปริมาณข้อมูลที่การเชื่อมต่อสามารถส่งได้ในเวลาต่อหน่วยในขณะที่ความถี่คือจำนวนของแพ็กเก็ตข้อมูลที่มาถึงต่อหน่วยเวลา
  2. แบนด์วิดท์วัดเป็นบิต / วินาทีในขณะที่ความถี่จะถูกวัดเป็นเฮิรตซ์

สรุป:

แบนด์วิดท์สามารถอ้างถึงเป็นช่วงของความถี่องค์ประกอบที่มีอยู่ในสัญญาณ อาจกล่าวได้ว่าแบนด์วิดธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสัญญาณ แบนด์วิดท์ที่ใหญ่กว่านั้นจะมีความถี่มากขึ้น

Top